FOLKEAKTIE Ellinggård

500,00 kr.50.000,00 kr.

Folkeaktie Ellinggård

Med dit køb af disse folkeaktier støtter du restaureringen af Ellinggård.

Folkeaktien er udstedt af Danmarks KULTURARV, som forpligter sig til, at hele beløbet går ubeskåret til restaureringen af Ellinggård samt omkostninger forbundet hermed.

Som indehaver af folkeaktien kan du ikke drages til ansvar hverken økonomisk eller på anden vis. Folkeaktien er støtte med ovennævnte beløb – ikke en investering med et potentielt afkast eller et omsætningsaktiv.

Folkeaktierne udstedes i størrelser af 500, 1.000, 2.500 5.000, 10.000 og 50.000 DKK.

Produkt i alt
Tilvalg i alt
Samlet i alt

Beskrivelse

     .   

Med restaureringen af Ellinggård investerer Ellinggårds Venner og danmarks KULTURARV i en bygning i Frederikshavn Kommune fra midten af 1700-tallet med en yderst spændende historie. DU kan være med

Med din aktie er DU med til at sørge for, at der igen kommer liv i Ellinggård.

Når du følger med via vores nyhedsbreve, bliver du inviteret til events og arrangementer, hvor vi udveksler erfaringer, og der bliver mulighed for at deltage i kurser i bygningsrestaurering og -vedligeholdelse.

Ideen med projektet er at skabe et lokalt forankret fællesskab i gamle kulturhistoriske rammer. Ellinggård skal transformeres til et aktivitetshus, der kan bruges af alle, fra dagplejemødre til pensionister, fra lokalarkiv og keramikværksted til ølbryggerlaug mv. Kort sagt, aktiviteter som afspejler lokalområdets behov.

Projektet vil restaurere hovedbygning og haveanlæg fra 1700-tallet. Ved at bevare og restaurere Ellinggård, vil Elling og hele egnen få en bygning som kan styrke fællesskabet, stoltheden og det engagement som området er kendt for. Ved at vise hvordan vi tager vare på vores fælles bygningskulturarv, bliver Ellinggård en del af den grønne omstilling. Igennem hele processen kan bygningen fungere som inspiration og vidensdeling for interesserede, og Ellinggård vil i landsdelen kunne fungere som et fyrtårn indenfor bygningshåndværk, restaurering og bæredygtig bygningsbevaring.