Ellinggård er fremtidens mødested vidne til historien  værd at bevare 

Ellinggård er et UNDERVÆRK

Den gamle herregård kan dateres tilbage til 1400-tallet som værende væbnergård for slægten Gyldenstierne.

Selveste Tordenskiold gjorde ophold på denne gård af flere omgange, når han lagde til i Frederikshavn i 1700-tallet. Herregården har været ejet af mange gennem tidernes løb. Dog flyttede de sidste ejere ud i 2009 og siden er gården gået i forfald. 

“Det er jo hele vores fortid som ligger her, og hele egnen er bygget op omkring den”,

sagde Egon Svendsen fra Elling til TV2 i forbindelse med et af de første møder i arbejdsgruppen. Dét kan rigtig mange lokale nikke genkendende til. 

Ved at bevare og restaurere Ellinggård, får Elling og hele egnen en bygning som kan styrke fællesskabet, stoltheden og det engagement som området er kendt for.

Ellinggård skal transformeres til et aktivitetshus, der kan bruges af alle, fra dagplejemødre til pensionister, fra lokalarkiv og keramikværksted til ølbryggerlaug mv. Kort sagt, aktiviteter som afspejler lokalområdets behov.

Det er på tide at give den smukke historiske bygning nyt liv og tilføje nye kapitler til Ellinggårds fantastiske fortælling. Netop dét arbejde bliver det nu muligt at påbegynde. Ellinggård blev nemlig i slutningen af maj 2024 tildelt 985.000 kr. fra Realdanias UNDERVÆRKER.

Vil du hjælpe os med at sikre, at Ellinggård får nyt liv?

Vi har store planer

Ellinggård skal transformeres til et aktivitetshus, der kan bruges af alle, fra dagplejemødre til pensionister, fra lokalarkiv og keramikværksted til ølbryggerlaug mv. Kort sagt, aktiviteter som afspejler lokalområdets behov. Det kan du læse meget mere om her

Historiens vingesus

Hvordan der har set ud på både Ellinggård og Lerbæk ved midten af 1700-tallet, får vi et indtryk af gennem beskrivelser i Pontoppidans Danske Atlas fra 1769.

Om Ellinggård hedder det, at den: “… er en gammel Herregaard liggende tet ved en Aae, som driver to Vandmøller. Gaarden har kiønt Anseende og Udsigt til havet. Den er ziret med en smuk Have og har god Bygning baade paa Borge- og Ladegaard, begge af Muur og Bindingsværk, den første teglhængt, den sidste straatækket, og imellem begge en Brandmuur”.

Danmarks KULTURARV ønsker med genudgivelsen af Herregårde i Elling Sogn gennem mere end 500 år at markere selskabets køb af Ellinggård, nærmere bestemt hovedbygningen og haven. Du kan hente udgivelsen ved at trykke på knappen herunder.

Er Ellinggård en værdig sag for dig at støtte?

Ellinggård skal transformeres til et aktivitetshus, der kan bruges af alle, fra dagplejemødre til pensionister, fra lokalarkiv og keramikværksted til ølbryggerlaug mv. Kort sagt, aktiviteter som afspejler lokalområdets behov. Det kan du læse meget mere om her

Donationer fra de større fonde gives ofte med en mere eller mindre udtalt forventning om delvis egenfinansiering. Du kan støtte projektet ved at købe en eller flere folkeaktier i Ellinggård. Tryk på aktien eller følg linket herunder, så er du kun nogle ganske få klik fra at gøre en kæmpe stor forskel.