Ellinggård modtager støtte fra UNDERVÆRKER

Bevillingen kickstarter restaureringen og transformeringen af hovedbygningen og haveanlægget på Ellinggård, så stedet kan bruges af lokalområdets beboere og foreninger til møder, aktiviteter og større events som kan samle og styrke fællesskabet.

Torsdag den 23. maj 2024 modtog Ellinggårds Venner en helt fantastisk nyhed. Vennernes projektansøgning er blevet udvalgt til at modtage støtte på 985.000 kr. fra Realdanias pulje UNDERVÆRKER (foto: Ellinggårds Venner).

På UNDERVÆRKERS hjemmeside står:

I Frederikshavn vil ildsjæle omdanne Ellinggård fra 1700-tallet til et aktivitetshus og base for et lokalt forankret fællesskab. Projektet formidler bygningsarven, traditionelle håndværksdyder og organiske  byggematerialer til bl.a. unge i byggefagene. Det sker gennem  samarbejder med Håndværkerakademiets restaureringsuddannelse og kurser i bygningsbevaring.
Projektejere: Arbejdsgruppen Ellinggårds Venner og det almennyttige, ikke-kommercielle selskab
danmarks KULTURARV ApS

Projektet

Projektet omfatter i sin fulde form restaurering og transformation af den historiske bygning, samt renovering af haveanlægget. Projektet inddeles i flere faser, hvor den første fase omfatter en grundlæggende undersøgelse og sikring af bygningen, så den ikke forfalder yderligere. Det indebærer at der laves en midlertidig reparation af taget, sikring af etagedæk, mindre dele af bindingsværket udskiftes/repareres og vinduer og døre blændes af. Denne fase af projektet er grundlaget for, at de næste faser kan komme godt fra start.

Efter sikringen, er det intentionen at dele af bygningen og haveanlægget allerede nu skal danne ramme om en række aktiviteter – herunder møder og udstillinger. Det er vennernes intention at skabe et fællesskab omkring opbygningen af stedet, så borgerne i lokalområdet bliver medskabere, og får et indgående kendskab til bygningens bestanddele og gårdens muligheder.

Lokalsamfundet

I første fase engageres lokalsamfundet gennem praktiske gøremål, kunstnerisk udfoldelse og restaureringsfaglig vidensdeling. Der er allerede fuld gang i en oprydning omkring hovedbygningen; orienteringsmøder om projektet har vist stor lokal og regional opbakning.

Håndværkerakademiets restaureringsuddannelse ved EUC Nord anvender allerede bygningen i undervisningssammenhæng, og bygningen kan i den videre proces anvendes som case for vidensdeling om traditionelt håndværk og restaurering.

Ellinggård som den ser ud i 2024 inden restaureringen påbegyndes (foto: Mogens Damm)

Vil du være med til at sikre fremtiden for Ellinggård?

Din støtte er uvurderlig, og betyder rigtig meget for Ellinggårds Venner og Danmarks KULTURARV. Du kan støtte projektet med restaureringen af Ellinggård ved at købe en eller flere folkeaktier. Folkeaktierne er oplagte gaveidéer til venner og familie i lokalområdet omkring Ellinggård. De er trykt på kunstpapir og er fortløbende nummereret. Folkeaktierne bliver sendt til din adresse påført navn og det valgte beløb. Klik HER og køb dine folkeaktier i Ellinggård.